Η Μαρίζα Ντεκάστρο γράφει για τα ορυκτά και τα πετρώματα.