Η αφθονία και η ποικιλία των παλαιολιθικών ευρημάτων δηλώνουν ότι η Νέα Αρτάκη υπήρξε «κέντρο» στη διάρκεια της απώτερης Προϊστορίας. Οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες, το χαμηλό υψόμετρο, η ύπαρξη νερού αλλά κυρίως η αφθονία πυριτολιθικού πετρώματος προσήλκυσαν κυνηγετικές-συλλεκτικές ομάδες που εγκαταστάθηκαν κοντά στις λατομειακές θέσεις. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊστορικών εργαλείων βρίσκεται στις θέσεις Φανερωμένη και Βολέρι, όπου εμφανίζονται μεγάλες συγκεντρώσεις καστανού πυριτόλιθου (τσακμακόπετρα ή στουρναρόπετρα). Τα παλαιότερα εργαλεία Φανερωμένης και Βολεριού κατατάσσονται σε πρώιμη φάση της Μέσης Αχελαίας περιόδου (400.000-300.000 χρόνια πριν από σήμερα). Τυπολογικά διακρίνονται σε σειρές χειροπελέκεων, τσεκουριών, λιανιστών, αξινών, ξέστρων, κοπτών, σφυριών κ.ά. Αναγνωρίζονται όλες οι φάσεις κατασκευής εργαλείων, πυρήνες και απολεπίσματα από την επεξεργασία του τοπικού πετρώματος, καθώς και βότσαλα που είχαν χρησιμοποιηθεί ως επικρουστήρες. Σε περιορισμένο αριθμό βρέθηκαν εργαλεία από οψιδιανό, οπάλιο, πρασινόλιθο και ραδιολαρίτη.
Τα πέτρινα κατάλοιπα των πληθυσμών της Μέσης Παλαιολιθικής ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση του πληθυσμού. Οι λιθοτεχνίες κατά ένα μέγιστο ποσοστό είναι «μουστέριες», ενώ τα εργαλεία, μικρότερα σε μέγεθος, έχουν εξειδικευτεί σε λεπτότερες και απαιτητικότερες εργασίες.
Τα είδη των παλαιολιθικών λιθοτεχνιών υποδεικνύουν διαβίωση ειδών Homo Erectus και Homo Sapiens Neandertalensis στην Εύβοια πριν από την εμφάνιση του δικού μας Homo Sapiens Sapiens.