Η θέση της Εύβοιας ευνόησε τη σύνθεση κυκλαδικού και μεσοελλαδικού πολιτισμού. Τα νεολιθικά κεραμικά ευρήματα, όστρακα χειροποίητων αγγείων, urfirnis, τεφρά με στίλβωση, ερυθρά τύπου Σέσκλου και αμαυρόχρωμα γραμμικά τύπου Διμηνίου παραπέμπουν όλα στην προϊστορική Θεσσαλία. Στην Πρώιμη Χαλκοκρατία ανήκει το κυκλαδικό νεκροταφείο στη Μάνικα. Τα κεραμικά όστρακα, ο οψιανός και οι επεκτάσεις νεολιθικών σχηματισμών στο Αλιβέρι, στο Μυλάκι, τη Λίμνη και την Κάρυστο βεβαιώνουν ότι η Εύβοια υπήρξε σταθμός στη διάδοση του κυκλαδικού πολιτισμού της εποχής του Χαλκού. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, στα σπάργανα κατά την Ύστερη Ελλαδική περίοδο, αντανακλά στην αρχιτεκτονική, την κεραμική, στα ταφικά έθιμα του νησιού.