Οι εργασίες στα μνημεία της Ακρόπολης και η αντικατάσταση των αρχαίων συνδέσμων και γόμφων με νέους από κράμα τιτανίου επέτρεψαν στο συγγραφέα να εξετάσει μεγάλο αριθμό συνδέσμων σε βάθος. Ιδιαίτερα βοηθητική υπήρξε και η μελέτη όσων αρχαίων κειμένων αναφέρονται σε οικοδομικές εργασίες, καθώς μαρτυρείται η χρήση σιδήρου κλεισμένου μέσα σε μολύβι, όπως συμβαίνει και στους ναούς της Ακρόπολης. Η εσωτερική δομή του συνδέσμου, που αποκάλυψε η κοπή του κατά τη διαμήκη φορά, συνίσταται από το συνδυασμό μαλακού σιδήρου και σκληρού χάλυβα. Με τον ίδιο συνδυασμό πρέπει να κατασκευάζονταν τα όπλα και τα εργαλεία. Σύνδεσμοι και γόμφοι διαθέτουν εξαιρετική αντιδιαβρωτική αντοχή που οφείλεται στη μεγάλη καθαρότητα του σιδήρου και, ιδιαίτερα, στην πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Η φοβερή έκρηξη στον Παρθενώνα, που προκάλεσε ο βομβαρδισμός του Μοροζίνη τον 17ο αιώνα, αποκάλυψε πολλούς συνδέσμους και γόμφους που έμειναν απροστάτευτοι για αιώνες χωρίς να σκουριάσουν.
Εύλογο είναι το ερώτημα της προέλευσης τόσο καθαρών μεταλλευμάτων. Το Λαύριο είναι η φυσική υπόθεση και δεν μπορεί να αποκλειστεί. Καθόλου δεν αποκλείεται όμως να εισάγονταν στο Λαύριο μεταλλεύματα από άλλες περιοχές, όπως είναι η Λακωνία και η Κρήτη. Ολόκληρη η Ελλάδα και όχι μονάχα το Λαύριο, αποτελούσε ένα αξιόλογο μεταλλουργικό κέντρο παραγωγής αργύρου, μολύβδου, χαλκού, αλλά και σιδήρου και χάλυβα.