Η Διεύθυνση των Μουσείων της Γαλλίας δραστηριοποιείται σε εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την περιοχή του Παρισιού. Στον τομέα της υπάγονται και τα σχολεία. Στους δασκάλους ταχυδρομούνται δύο φορές το χρόνο ενημερωτικά έντυπα και προβλέπεται η συμμετοχή τους στα προγράμματα επιμόρφωσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
Στους μαθητές προσφέρεται η δυνατότητα να εξετάσουν τα μουσειακά αντικείμενα από πολλές σκοπιές: μέσα από την ξενάγηση-διάλεξη, που ζωντανεύει με το διάλογο και το «παιδαγωγικό βαλιτσάκι»· μέσα στα εργαστήρια, όπου τα παιδιά πειραματίζονται με τις τεχνικές που είδαν στα μουσειακά αντικείμενα· τέλος, δημιουργήθηκαν και «ζωντανά» προγράμματα που ενθαρρύνουν την ελεύθερη κίνηση στο μουσείο.
Στη διάρκεια της επίσκεψης, τα παιδιά 5-10 χρονών παίρνουν το έντυπο Επίσκεψη-Ανακάλυψη που έχει χαρακτήρα παιχνιδιού, και τα παιδιά 10-15 χρονών το πιο σχολικό έντυπο Επίσκεψη-Εξερεύνηση. Μετά την επίσκεψη, οι νέοι 8-14 χρονών παίρνουν ένα έντυπο που βοηθάει να συγκρατήσουν όσα άκουσαν.
Η πολιτική ανοίγματος προς το νέο κοινό έστρεψε τα μουσεία προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ειδικά για το στρατό δημιουργήθηκε ένα «λεωφορείο-μουσείο». Ωριαίες διαλέξεις στο Λούβρο προσπαθούν να προσελκύσουν τους εργαζόμενους την ώρα του μεσημεριανού τους διαλείμματος. Το κυριακάτικο πρόγραμμα των «οικογενειακών επισκέψεων» σημείωσε μεγάλη επιτυχία. «Μουσειολεωφορεία» δημιουργήθηκαν για όσους κατοικούν μακριά από τις σφαίρες ενημέρωσης. Τέλος, περιοδεύουσες εκθέσεις διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Μουσείων της Γαλλίας και δανείζονται δωρεάν σε όποιον υποβάλλει αίτηση.