Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Μαθητών επιδιώκει να δημιουργήσει οικολογική συνείδηση στα παιδιά προβάλλοντας το παράδειγμα ενός πανάρχαιου ερπετού που κινδυνεύει από εξαφάνιση στη σύγχρονη εποχή. Για να ανταποκριθεί στις πολλές αιτήσεις για ενημέρωση, συχνά από απομακρυσμένες περιοχές, ο Σύλλογος δημιούργησε τη «Βαλίτσα της Χελώνας», που υλοποιήθηκε με την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η βαλίτσα διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα, και περιέχει 14 αντικείμενα: έκθεση φωτογραφίας και έντυπου υλικού, τη βιντεοταινία «Caretta», διαφάνειες, ερωτηματολόγιο, οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς, δώρα κ.ά. Παρατίθεται κατάλογος των εκδόσεων για παιδιά στο Πωλητήριο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.