Η σημερινή Καμενίτσα δεν διασώζει τίποτα από το παρελθόν της ως πόλης-φρουρίου της Αχαΐας. Ο μονόχωρος, καμαροσκέπαστος ναός του Αγίου Γεωργίου, με τον κύριο όγκο του οικοδομημένο μέσα στο χώμα είναι του 18ου αιώνα. Πιθανολογείται ότι ο ναός υπήρξε μετόχι της μονής των Αγίων Πάντων Τριταίας. Η μονόκλιτη βασιλική του Ευαγγελιστή Λουκά κτίστηκε πριν από το 1688 και απομίμησή της θεωρείται ο ναός της Παναγίας (Κ. Αλισσού). Σε ανακαίνιση του 18ου αιώνα αφαιρέθηκε η καμάρα της στέγης, ενώ το 1947-1948 αντικαταστάθηκε το ξύλινο τέμπλο. Από το παλαιό τέμπλο των μέσων του 18ου αιώνα σώζονται εικόνες από το δωδεκάορτο, οι θύρες με τους αρχαγγέλους και ο μεγάλος του σταυρός.