Το πρώτο μεγάλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, «Μια μέρα στην Ακρόπολη», πραγματοποιείται το 1986, σε συνεργασία με τη Σχολή Campion. Τα εγκαίνια του Κέντρου Μελετών το 1987, 300 χρόνια μετά την καταστροφή του Παρθενώνα από τον Μοροζίνι, δίνουν την ευκαιρία για εκθέσεις και ειδικά προγράμματα για την «Ιστορία του Βράχου». Το 1989 δημιουργείται το πρόγραμμα «Μια μέρα στο Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως». Το 1990, την έκθεση του Μ. Κορρέ «Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα» συνοδεύουν προγράμματα για την κατασκευή κλασικών ναών. Την επόμενη χρονιά, με αφορμή την αποξήλωση της δυτικής ζωφόρου, δημιουργείται το πρόγραμμα «Μια μέρα με τη Ζωφόρο» και η αντίστοιχη μουσειοσκευή. Ακολούθησαν άλλες μουσειοσκευές για την ενδυμασία, τα μουσικά όργανα, τη λιθοξοϊκή, το ιερό της Ακροπόλεως, τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς. Παράλληλα ετοιμάστηκαν 25 Εκπαιδευτικοί Φάκελοι. Άλλοι τίτλοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι Αναστήλωση μνημείων, «Κτίζοντας ένα νέο-αρχαίο ναό», «Το ιερό της Ακροπόλεως», «Στην Ακρόπολη με τον Πλούταρχο και τον Παυσανία».
Η προσπάθεια συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς ολοκληρώνεται από τη μια με τις ετήσιες Ημερίδες, που οργανώνει η Α’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με θέμα «Εκπαιδευτικοί και προγράμματα για την Ακρόπολη» και, από την άλλη, με εκθέσεις έργων των μαθητών. Τα Πρακτικά που δημοσιεύει η «Αρχαιολογία» περιλαμβάνουν 53 ανακοινώσεις που παρουσιάζουν την εργασία 79 εκπαιδευτικών. Η επιλογή της κατάταξης των ανακοινώσεων δεν είχε κριτήριο τη θεματική αλλά έγινε κατά διδακτική ενότητα.