Μια μεγάλη ομάδα αγγείων απαρτίζουν τα «ελαιοδοχεία». Η λήκυθος χρησίμευε στη φύλαξη του λαδιού αλλά και στην προσφορά λαδιού στους νεκρούς (λευκές λήκυθοι), κυρίως όμως περιείχε αρωματικά έλαια. Για τη φύλαξη αρωμάτων προοριζόταν και ο αρύβαλλος, για τη φύλαξη και τη μεταφορά τους το αλάβαστρον. Τέλος, ο ασκός με το σχήμα του εξυπηρετούσε την ελεγχόμενη εκροή λαδιού. Για τη φύλαξη αντικειμένων υπήρχε η πυξίς και η λεκανίς. Η πυξίδα περιείχε αποκλειστικά είδη καλλωπισμού, ενώ η λεκανίδα εξυπηρετούσε ποικίλους σκοπούς. Το πινάκιον είχε σχήμα πιάτου και είχε επιτραπέζια χρήση.