Ο χθόνιος χώρος των σπηλαίων τα εντάσσει στον Κάτω Κόσμο. Λεπτομερείς περιγραφές ενός Κάτω Κόσμου των σπηλαίων προσφέρουν η ασσυριακή-βαβυλωνιακή λογοτεχνία, τα αιγυπτιακά κείμενα και η Βίβλος. Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι η πλουσιότερη φιλολογία επί του θέματος απορρέει όχι από σημιτικές αλλά από σουμεριακές κοσμοθεωρίες. Ο συγγραφέας
περιηγείται τους αρχαίους πολιτισμούς της Εγγύς Ανατολής περιγράφοντας τις αντιλήψεις τους για τα σπήλαια. Σπήλαια και τάφοι, ως χώροι αντίθετοι του «καλού τόπου», ενσαρκώνουν και την αντίθεση μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του τάφου ή του σπηλαίου και του Κάτω Κόσμου όπου απολήγουν.