Κατά το 2006, η Λ΄ΕΠΚΑ διενέργησε αρχαιολογικές έρευνες στο ανατολικό νεκροταφείο Αιανής Κοζάνης, στην περιοχή του φράγματος Ιλαρίωνος του νομού Γρεβενών και σε πέντε ακόμη θέσεις στο νομό Κοζάνης.

Στο ανατολικό νεκροταφείο της Αιανής, αποκαλύφθηκαν 94 λακκοειδείς τάφοι διατεταγμένοι σε σειρές, από τους οποίους δυο μόνον ήταν ασύλητοι. Με εξαίρεση τρεις καύσεις, οι λάκκοι περιείχαν κυρίως ενταφιασμούς. Στα πόδια των νεκρών είχαν τοποθετηθεί τα κτερίσματα: σιδερένιες αιχμές δόρατος, σιδερένιες και χάλκινες στλεγγίδες, πήλινα αγγεία, τοπικού εργαστηρίου ή αττικά, συχνά με εγχάρακτα γράμματα, που χρονολογούνται από τα μέσα περίπου του 4ου ως τις αρχές του 3ου αι. π.Χ.. Οι τάφοι χρησιμοποιούνταν πιθανότατα από τις ίδιες οικογένειες για διαδοχικές ταφές και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανασκαφή θα συνεχιστεί ενώ η μελέτη των ευρημάτων του νεκροταφείου θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τοπικού εργαστηρίου κεραμικής, από τον 4o ως τον 2o-1o αι. π.Χ.

Στο νομό Γρεβενών, οι ανασκαφές και η συστηματική έρευνα επιφανείας σε αρχαιολογικές θέσεις που θα πλημμυρίσουν εξαιτίας της κατασκευής του Φράγματος Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα χρηματοδοτήθηκαν από την ΔΕΗ Α.Ε., με σκοπό να αποφασιστεί τι θα σωθεί μέσω της ανασκαφής και τι θα θυσιαστεί στη λιμνοακτή και στο βυθό. Με την εκτεταμένη έρευνα επιφανείας, εντός της περιοχής κατάκλυσης, εντοπίστηκαν επτά νέες αρχαιολογικές θέσεις. Ανασκαφές διεξήχθησαν στις θέσεις: Λογκάς Ελάτης (οικισμός Ελληνιστικής Εποχής και κατοίκηση στην Εποχή Χαλκού και Σιδήρου), Γέφυρα Παναγιάς (οικιστικά κατάλοιπα ελληνιστικών χρόνων και χειροποίητη μακεδονική αμαυρόχρωμη Ύστερης Εποχής Χαλκού), Κεραμαριό Παλιουριάς (τμήματα μεγάλου νεκροταφείου που εκτείνεται σε δύο λόφους, με ταφές αρχαϊκής και κλασικής εποχής στον ανατολικό λόφο, και κλασικής και υστεροκλασικής εποχής στο δυτικό λόφο, η μελέτη των οποίων συμβάλλει στην αναθεώρηση των απόψεων περί πολιτισμικής και κοινωνικής απομόνωσης της Άνω Μακεδονίας στις αντίστοιχες εποχές).

Στο νομό Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές στον Πολύμυλο, στην περιοχή όπου κατασκευάζεται τμήμα της σύγχρονης Εγνατίας Οδού, και όπου είχαν παλιότερα αποκαλυφθεί τμήμα αρχαίας πόλης (ταυτίζεται με την Εύια της Μακεδονίας) ελληνιστικών και πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων, τρεις χώροι νεκροταφείων Εποχής Χαλκού, ελληνιστικών και βυζαντινών χρόνων, καθώς και ταφικοί τύμβοι και οικιστικά κατάλοιπα Νεολιθικής Εποχής, Εποχής Χαλκού και Σιδήρου. Η νέα μελέτη κατασκευής του οδικού κόμβου επέβαλε την επί τόπου συντήρηση και κατάχωση ορισμένων από τους κλιβάνους που ανήκαν σε εργαστήρια μαζί με τα οικιστικά κατάλοιπα που τους περιέβαλαν, ενώ ο μνημειακότερος κλίβανος μεταφέρθηκε στην Αιανή. Κατά τις νέες ανασκαφές ήρθαν στο φως τμήματα αναλημματικών περιβόλων και δύο ύστερες ταφές, και σε άλλο σημείο οικιστικά κατάλοιπα Πρώιμης Εποχής Χαλκού και ελληνιστικών χρόνων, όπως τμήμα αγωγού ενός ευρύτερου δικτύου υδροδότησης από πηγές λόφων του Βερμίου όρους, καθώς και χώροι καθημερινής διαβίωσης και συναφών δραστηριοτήτων, όπως μαρτυρούν τα ευρήματα. Νέα ανασκαφή πραγματοποιήθηκε και στον Κλείτο, στα νότια της Πτολεμαΐδας, με σκοπό τη διάσωση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που βρίσκονται στη ζώνη ενός λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ. Ανασκάφηκε έκταση 1600 τ.μ. και αποκαλύφθηκε μικρό μέρος του οικισμού της Πρώιμης Εποχής Χαλκού, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο χώρος κατοικήθηκε από την Τελική Νεολιθική ως την Ύστερη Εποχή Χαλκού, καθώς και στα ελληνιστικά-ρωμαϊκά χρόνια. Μικρή σωστική ανασκαφή διενεργήθηκε επίσης στον Περδίκκα, στη θέση Στράνα, σε χώρο νεολιθικού οικισμού. Τέλος, η ανακατασκευή του οδικού άξονα Σιάτιστας-Κρυσταλλοπηγής, επέβαλε τη διενέργεια ανασκαφής σε δύο από τις 15 που εντοπίστηκαν συνολικά. Στη θέση Σταυρός Μικροκάστρου διαπιστώθηκε κατοίκηση στην Ύστερη Εποχή Χαλκού. Στη θέση Κρυοπήγαδο Αλιάκμονα εντοπίστηκαν σε δύο υψώματα αρχαιολογικά στρώματα της Τελικής Νεολιθικής, της Πρώιμης Εποχής Χαλκού, καθώς και της Ύστερης Εποχής Χαλκού. Επίσης, στον ίδιο χώρο βρέθηκαν τρεις ασύλητες λακκοειδείς ταφές ρωμαϊκών χρόνων, καθώς και πασσαλόπηκτο οίκημα, ενώ από όλο το χώρο, έκτασης 770 τ.μ., περισυλλέχθηκαν κεραμική και αγγεία, αγκυρόσχημα ειδώλια, λίθινα και οστέινα εργαλεία, υφαντικά βάρη και σφονδύλια.