Η δημιουργία του Μουσείου υπηρετεί την προστασία της εκκλησιαστικής περιουσίας της Μητρόπολης Λεμεσού, που περιλαμβάνει τις ενορίες τεσσάρων Δήμων και 77 κοινοτήτων καθώς και μονές. Το Μουσείο θα στεγαστεί σε κτίσμα του ιταλού αρχιτέκτονα Καφιέρο (1923). Οι συλλογές θα απαρτίζονται από εικόνες και αντικείμενα που έχουν χάσει τη λατρευτική ή τελετουργική τους ιδιότητα. Οι παλαιότερες εικόνες ανάγονται στον 12ο αιώνα, τα εκκλησιαστικά βιβλία από τα ελληνικά τυπογραφεία της Βενετίας, οι χαλκογραφίες και τα αντιμήνσια καλύπτουν τον 16ο ως τον 19ο αιώνα ενώ αντιπροσωπεύονται η χρυσοκεντητική, η κεραμική, η μεταλλοτεχνία, η ξυλογλυπτική, αρχιτεκτονικά γλυπτά και επιγραφές καθώς και επιτύμβιες στήλες από κοιμητήρια του 18ου και 19ου αιώνα