Από τις τριήμερες τελετές του γάμου η πρώτη, τα προαύλεια, έχει τρεις επιμέρους στιγμές. Στα προτέλεια, ο πατέρας της νύφης προσφέρει θυσίες, στην τελετή των απαρχών η νύφη προσφέρει στην Άρτεμη τα παιγνίδια με τα μαλλιά της και στη λουτροφορία «εξαγνίζεται» με λουτρό. Τη μέρα του κυρίως γάμου η νύφη, με καλυμμένο το πρόσωπο, συμμετέχει στο γεύμα που δίνει ο πατέρας της. Αμφιθαλής νέος εύχεται στο ζευγάρι αφθονία αγαθών. Στο τέλος του γεύματος γίνονται τα ανακαλυπτήρια. Πομπή με τραγούδια μεταφέρει τη νύφη στο νέο της σπίτι. Οι γονείς του γαμπρού θα ράνουν το ζευγάρι με καταχύσματα. Την τρίτη μέρα, τα επαύλια, οι συγγενείς της νύφης φέρνουν τα δώρα τους.