Το Κέντρο Μελετών Ακροπόλεως που εγκαινιάστηκε το 1987 είναι παράρτημα του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως και χώρος προετοιμασίας των επισκεπτών της Ακρόπολης, ειδικά των παιδιών. Στεγάζεται στο κτίριο Weiler που έκτισε ο ομώνυμος βαυαρός μηχανικός το 1832.
Στο ισόγειο εκτίθενται αντίγραφα από τις μετόπες, τη ζωφόρο και τα αετώματα του Παρθενώνα ενώ δύο μικρές αίθουσες θα φιλοξενήσουν τον γλυπτό διάκοσμο του Ερεχθείου και του ναού της Αθηνάς Νίκης. Αντίγραφα έχουν γίνει σε διάφορες ιστορικές περιόδους με αρχαιότερα εκείνα που η αγγλική κυβέρνηση δώρισε στην Ελλάδα το 1846 «σε αντικατάσταση» των πρωτοτύπων που είχε αποσπάσει ο Έλγιν. Ιδιαίτερα πολύτιμες είναι οι παλαιές μήτρες που διατηρούν λεπτομέρειες της επιφάνειας, χαμένες πια στο πρωτότυπο. Σε καμαροσκέπαστο χώρο του υπογείου που θα φιλοξενεί ειδικές εκδηλώσεις, προς το παρόν διατηρούνται το ψηφιδωτό δάπεδο και άλλα ευρήματα της ανασκαφής του 1985-86. Στον 1ο όροφο επιδεικνύεται το έργο που έχει επιτελέσει η Επιτροπή Συντηρήσεως Ακροπόλεως από το 1975. Σε μικρή αίθουσα στεγάζεται προσωρινά η έκθεση «Η ανατίναξη του Παρθενώνος – 300 χρόνια» που παρουσιάζει τον βομβαρδισμό από τον Μοροζίνι αλλά και σχέδια και μακέτες με τα κτίσματα που είχε ο Παρθενώνας σε διάφορες ιστορικές φάσεις. Υπάρχει επίσης αίθουσα διαλέξεων και προβολών. Στο 2ο όροφο στεγάζεται η βιβλιοθήκη Γιάννη Μηλιάδη.