Στα Αρχαιομετρικά Νέα αυτού του τεύχους μπορείτε να διαβάσετε:
-Το ελαιόλαδο ως καύσιμο για την παραγωγή κυπριακού χαλκού
-Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία: Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου
-Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη
-Νέα διατριβή στη μελέτη διαγένεσης-απολίθωσης οστών
-Οι υποτροφίες της Βρετανικής Σχολής Αθηνών