Ο συγγραφέας αμφισβητεί ότι η ιερότητα της Δήλου οφείλεται στη γέννηση του Απόλλωνα και προωθεί τη θεωρία ότι προέρχεται από τις γεωδαιτικές σχέσεις που τη συνδέουν με την πυραμίδα του Χέοπος. Με τη μέθοδο της τριγωνοδαισίας συνδέει ελληνικά ιερά, πόλεις και τόπους με τη Μεγάλη Πυραμίδα. Αναφέρονται το όρος Αραράτ, τα ακρωτήρια Ταίναρο, Σούνιο και Μανδήλι όπου ήταν η πόλη Γόρδιο, η πόλη του Κολοφώνα με το Κλάριο Μαντείο, η Κύπρος, η Ολυμπία, ο ποταμός Ινωπός και η σχέση του με το Νείλο.