Με αφορμή την ιστορία του Μπεν Τζόνσον, ειπώθηκε ότι και στην αρχαιότητα υπήρχαν διάφοροι τρόποι που επηρέαζαν την έκβαση μιας αγωνιστικής αναμέτρησης. Μια διάταξη των αυτοκρατόρων Ουαλεντινιανού, Θεοδοσίου Α΄ και Αρκάδιου του έτους 389 εντάχθηκε στον Θεοδοσιανό Κώδικα στα τέλη της δεκαετίας 420-430. Ορίζει ότι όποιος ανακαλύψει μάγο πρέπει υποχρεωτικά να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Η έσχατη ποινή προβλέπεται για όποιον από τους agitatores («ελαύνοντες», μετέφρασαν) ή άλλους τολμούσε να εξοντώσει το μάγο ιδιωτικά. Η διάταξη με αυτούσιο το λατινικό της κείμενο προστέθηκε το 534 στον Ιουστινιάνειο Κώδικα. Επεξήγηση ερμηνεύει τη λέξη «agitatores» ως τους ηνιόχους στις αρματοδρομίες.