Η ικανότητα της ψυχής να συλλαμβάνει εικόνες, ήχους ή οσμές υπερβαίνοντας ή παραβαίνοντας τα δεδομένα της εμπειρίας απασχόλησε συχνά τους αρχαίους Έλληνες. Οι σχετικές συζητήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα όνειρα, τα οράματα, τις οπτασίες, τις φαντασιώσεις, τις παραισθήσεις, αλλά και τη μανία, δηλαδή την τρέλα. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν ήδη από την αρχαϊκή εποχή και συνεχίζονται χωρίς διακοπή έως τη χριστιανική αρχαιότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των απόψεων που διατυπώθηκαν ύστερα από προσωπικές εμπειρίες και πειραματισμούς.