Παρουσίαση από τη Δρα Αγγελική Γ. Σίμωσι των σημαντικότερων αρχαίων νεωρίων της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, της βόρειας Ελλάδας, της Κύπρου και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.