Ως αρχαιολογικά ευρήματα οφείλουν να αντιμετωπίζονται στην ανασκαφή τα όστρεα των σαλιγκαριών, οι πεταλίδες, οι αχιβάδες και τα υπόλοιπα μαλάκια. Και μόνο από το είδος τους –θαλάσσια, λιμναία, ποταμίσια–, τα μαλάκια μιλούν για το περιβάλλον στο οποίο έζησαν: το κλίμα, την πανίδα, τη χλωρίδα. Μια ζωική τροφή ίσης θρεπτικής αξίας με το κρέας οδηγεί σε συμπεράσματα όχι μόνο για τη διατροφή αλλά και για την οικονομία, τις ανταλλαγές, τις μετακινήσεις των πληθυσμών. Οι διαπιστωμένες ή πιθανολογούμενες χρήσεις τους δίνουν στοιχεία για την κοινωνική ζωή και τη λατρεία. Όστρεα με χρηστικό προορισμό υφίστανται διάτρηση και σχηματοποίηση. Η διάτρηση γίνεται με λείανση της κυρτής τους επιφάνειας, με πριονισμό, με άμεση κρούση ή με χρήση τρυπανιού. Ένα όστρεο μπορεί να χρησιμεύσει ως εργαλείο ή ως κόσμημα. Ιερή και οικονομική είναι η χρήση της πορφύρας. Η απεικόνιση των οστρέων στην τέχνη έχει σημασία συμβολική-μαγική.