Θέμα του άρθρου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η ποίηση της Σαπφούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή κοινωνικής και πολιτικής ιστορίας: γνωρίζουμε ότι λυρικοί ποιητές εκτός από εκφραστές της ατομικότητας, ήταν και φορείς των πολιτικών ιδεωδών της αρχαϊκής εποχής.
Συνήθως η Σαπφώ, ως γυναίκα, θεωρούνταν ότι εξέφραζε μόνο συναισθήματα και την ατμόσφαιρα του οίκου: Όμως, τις δύο τελευταίες δεκαετίες η άποψη αυτή αναθεωρήθηκε με επιτυχία. Κάποιοι περιορισμοί στη θεματική ανάπτυξη οφείλονται στο ότι το άρθρο εντάχθηκε μέσα στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στη μέση εκπαίδευση