Το τελευταίο μέρος του αφιερώματος στους Αυτόχειρες εξετάζει τις επιστημονικές «θεωρίες για την αυτοκτονία», και το πώς αυτές επιβεβαιώνονται ή ανατρέπονται στην τέχνη. Έτσι, στα άρθρα «Παράγοντες κινδύνου για αυτοκτονία και απόπειρα αυτοκτονίας» του Ι. Νηματούδη και «Η αυτοκτονία στην εφηβεία» του Π. Σικυώτη εξετάζονται οι ψυχιατρικές και ψυχολογικές πτυχές του φαινομένου, ενώ η Ε. Ματθαιοπούλου και ο Τ. Γουδέλης πραγματεύονται το ακανθώδες αυτό θέμα, όπως εμφανίζεται στην όπερα και στον ελληνικό κινηματογράφο αντίστοιχα.