Στη δυτική κορυφή του όρους Λεπέτυμνου, με θέα στη Μικρά Ασία, τα γύρω νησιά και την πόλη της Μήθυμνας, κάθεται το εκκλησάκι του Αϊ-Λιά. Κόρακας έτρεφε τον άγιο στο ερημητήριό του, δύο κόρακες θρυλείται ότι φυλάγουν το μνημείο του Λεπέτυμνου, τοπικού ήρωα που παντρεύτηκε τη Μήθυμνα στα «τρωικά τα χρόνια». Στον λαξεμένο από ανθρώπινο χέρι χώρο, βρέθηκαν επιφανειακά ευρήματα: όστρακα αγγείων και πέντε κεφαλές από ειδώλια. Ο αρθρογράφος πιστεύει ότι πρόκειται για ιερό κορυφής που μάλλον συνδέεται με τη λατρεία του Λεπέτυμνου και πιθανολογεί τη γειτονική ύπαρξη προϊστορικής θέσης.