Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάστηκε ο τομέας της εκπαίδευσης στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας που συμπληρώνεται εδώ με το The Humanities Advanced Technology and Information Institute (HATII) στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.
ΙΙ. Εξειδικευμένα διδακτικά προγράμματα
1. Department of Archaeology: MSc in Archaeological Computing στο Πανεπιστήμιο του Southampton
2. Department of Archaeology: MSc in Archaeological Information Systems στο Πανεπιστήμιο του York.
III. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλολογίας
2. Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ)
3. Πανεπιστήμιο Κρήτης, «Προηγμένες μέθοδοι και συστήματα πληροφοριών στην Αρχαιολογία: έρευνα και διαχείριση των υλικών καταλοίπων των πολιτισμών του Αιγαίου». Το πρωτοποριακό διεπιστημονικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι και το μόνο με συστηματική διδασκαλία.