Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Προνόμια παρέχει στα μέλη της η «Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη του Οψιανού» (IAOS) που δραστηριοποιείται από το 1989 κυρίως στην Αμερική – Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Αθήνα (17-23 Μαΐου) το Γ΄ ειδικό συνέδριο της «Ένωσης για τη μελέτη του μαρμάρου και άλλων πετρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχαιότητα» (ASMOSIA)

Συνέδρια

Το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αμερικής διοργανώνει το Ετήσιο Συνέδριό του στην Ουάσινγκτον, 27-30 Δεκεμβρίου 1993 – Το Γ΄Διεθνές Συμπόσιο για τη Συντήρηση των Μνημείων στη Μεσόγειο θα διεξαχθεί στη Βενετία, 24-27 Ιουνίου 1994 – «Πόλεις στη θάλασσα» είναι ο τίτλος του Συμποσίου που θα λάβει χώρα στη Λευκωσία τον Οκτώβριο του 1994

Δημοσιεύσεις

Liritzis Y. & Kokkoris M., “Revised Dose-rate Data for Thermoluminescence/ESR Dating”, Nuclear Geophysics, 6/3 [1992], σελ. 423-443 – Grimanis A.P., Vassilaki-Grimani M. & Kilikoglou V., “Use of INAA in Archaeology in Greece”, Transactions of the American Nuclear Society 1992, σελ. 170-171