Η παράθεση είναι ενδεικτική. Για το πλήρες κείμενο της στήλης, δείτε το συνημμένο αρχείο pdf.

Ειδήσεις

Οι παλαιοκλιματολόγοι πιστεύουν ότι στη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου η στάθμη της Μεσογείου ήταν 100 μέτρα χαμηλότερη από τη σημερινή – Γιορτάστηκαν τα 50 χρόνια του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών

Συνέδρια

Πολυπρόσωπη ελληνική συμμετοχή στο 31ο Διεθνές Συμπόσιο Αρχαιομετρίας – Στη Lyon έγινε το 3ο Διεθνές Συμπόσιο «C-14 και Αρχαιολογία»

Εκδόσεις

Ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιοδικό Journal of the Balkan Geophysical Society – Το νέο ενημερωτικό φυλλάδιο Αρχαιοτηλεσκοπικά νέα εκδίδεται από Εργαστήριο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ